Robotikstation Trimble SPS700 S6 DR 300+

7.000 Euro/ne

neue aktuelle Geräteprüfung optional 400 Euro/netto

 

  • Tachymetereinheit mit Hardcase und Funkantenne
  • Dreifuß mit O-Lot